Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

לא מובן

כל אשר ביקשתי הוא להיות אתך
לדקה שנמשכה
ככל שעמד לי הכוח
אל מול שלך
יש לי כבוד לאותה הדקה
שידעה לבטל שניים.
לעשותם לאחד.
ולא מובן
שהקרה יותר
מפעם
אחת.

12.3.2011