Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

לאן הלך השבוע

שבוע חלף.
זה קורה אחת לשבוע,
בכל שבוע.
אך לאן הוא הלך?
היש מקום שבו נאסף הזמן שחלף?

יש שבוע של עבודה קשה, של הצלחה,
של חרדה למה יקרה מחר, של כישלונות.
שבוע של חופשה ובטלה.
אין שבוע הזהה לקודמו.

השבוע עבר, לאן הוא נעלם?
"הוא עבר"
זאת לא תשובה.

10.7.2010