Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

להורות הסגולה

להורות הסגולה
להביט בצאצא ולראות במוחש
את אשר כלל אינו קיים.
הילד מתקשה לחבר מספרים
עבור ההורה אלו סימנים
שבהם התברכו הגאונים
"הילד הזה מחונן
ולא בגלל שאנו הוריו"
הילד קיבל שיעורים
הילד למד לגנוב כספים.
לאבא ואימא זה סימן
לעצמאות כלכלית.
סביבו חבורה של אלימים.
הילד מדבר עם הוריו עסקים:
"תשקיעו אצלי ותקבלו רווחים
הבן גאון בכספים
הוא מהמר
כל ערב
אתמול הפסיד מאה אלף
בחיוך רחב:
"מחר אקח את כל הקופה"
בעיני הוריו הוא נשאר ילד טוב
שאל: למה לכם הבית הגדול?
תעשו עסקה אם תעברו לדירה
של חדר וחצי או אפילו שניים
"אני יודע להשקיע את כסף שייוותר"
אולי הבן צודק?
הרי חדרו עומד ריק.
מי ייתן שיתקן את מעשיו
הרי לא עשה זאת בכוונה
כך זה יצא.
הבן מסוגל לחזור
הוא חזר
עם סכין
הבן רצח את הוריו
ולהם הסגולה.

21.10.2011