Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

לו הייתי נחש

אך לו רק הייתה לי לשון של נחש
ממרחקים הייתי יודע אותך
טועם ממך מבלי שתבחיני
יודע מבלי לקבל תשובה
יודע אותך
מאסתי בשפת האדם
בה אמת ושקר
אהיה לי נחש.

20.8.2011