Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

למען עתידם של…

"למען עתידו של הדור הבא"..
זה שנסתרות גלויים לפניו,
פג עתידו.
תחתיו שלולית דם, שתן ומעט צואה.
וכשייבשו תוותר מיתוס
של האל אפולו
היודע לחזור
בכל דור.

14.11.2010