Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

למען הטיגריס בסיביר

האין זה רגשני יותר מהסביר
לפעול למען הטיגריס בסיביר?
סיכויו הרי קלושים,
לא יוכל להציל עצמו.
המרחבים של סיביר לא יספיקו עבורו.
האין זה רגשני מדי להבטיח את קיומו?
אומרים לי:
"תדאג לעניי עירך, למדינתך,
לבני משפחתך."
אני תומך באנשים המתקשים
גם בטיגריס.

29.10.2010