Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

לעתים אני חייב לעשות על האש

לעתים אני חייב לעשות על האש,
לשפוך חומרי בעירה ששוב לא אראה.
לעתים אני חייב לעשות על האש,
להניח בשר ואיברים פנימיים המעלים ריח קרבנות.
לעתים אני חייב לעשות על האש,
לנשום את ריח העשן שאל גופי חודר.
לעתים אני חייב לעשות על האש,
שריח הבשר החרוך ידבק בי.
לעתים אני חייב לעשות על האש,
לעקוב אחרי הגיצים העולים ללא מטרה.
לעתים אני חייב לעשות על האש,
להכיר שזמני הולך ואוזל.
לעתים אני חייב לעשות על האש,
לראות את אהבתי מתכלה ותחתיה יש לי סטיק.

27.6.2010