Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

לפני שהיום חולף

לפני שהיום הזה יחלוף
לפני שייעלם ולא ייספר עוד
אני רוצה להודות לו על שהיה
להגיד לו שהוא נפלא
שקיומו אינו מובן מאליו
תקוותי שאף אני נעמתי לו.

28.7.2011