Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

לפעמים אני מצייר

פגשתי אותך
בירח הדבש,
שלי ושלך.
אחרי שבוע על פני הגלים
שתי נשים ושני גברים
הסכימו שהאושר ישרור
אם יתחלפו הזוגות
ללא כעס ללא האשמות.
בת זוגי לבעלך חברה בשמחה
ואת לי היית לחברה
ארבעת המאושרים אל החוף ירדו
הכלות בחייכנות ברכו
נשארו חברים קרובים
וכשאני מביט בעיני ילדיי
לפעמים אני מצייר אותם
מעט אחרים.

11.6.2011