Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

לצאת מהקליפה

אני מתמוגג, מתמוסס,
כולי.
זאת הצמודה לפי מושכת,
מפעילה עוצמות.
לא ידעתי שהיא כזאת.

חלקים שלי עוברים אליה,
רק לפני רגע, הייתה לי זרה.
אני אצלה.

זה נמשך
כטירוף נורמלי שאינו פוסק.
אני מתרוקן. לעצמי נראה כקליפה.
תוכי עבר ואני מלא.

לא חסר לי דבר.
החלפנו עצמנו.
אני
הוא
היא.

17.9.2010