Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הייתי שורף

הכול, אבל הכול הייתי זורק.
מוותר על כל מה שיש לי,
על עשרות המיליונים הזמינים,
על הבתים.

לו רק חזרה אהבתך
שפסקה.
לו רק היית אתי שוב,
מבלי שהכסף יהיה השיקול.

את המיליונים הייתי משליך
מתפטר מהם, קוברם עמוק,
שורף את כל הכסף
הוא לא עושה לי טוב.
העוד את חייבת לי כסף?

10.12.2010