Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ההבל

הכיצד עושה הדברים ועטור המעשים
אומר:
הבל, הכול הבל
Vanitas vanitatum et vanitas omnia

בעוד המעשה,
בעוד הזיעה נוטפת,
בעוד אוחז בדקר,
בעוד הפצוע זועק,
בעוד אוהב,
אין הבל.

ומשתם המאבק
כשהאבק הפך לערוגות,
בשקט הוסיף: הבל הכול הבל
הנשמע גם
עכשיו.

בשעת משבר רגשי עמוק
אל מול ההישגים
איש חכם וזקן
ראה אור
חותם חיים.

4.12.10