Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הורות לחיים

חשבתי שההורות שלי תהיה
עם האהבה והמסירות,
אך לא מעבר לתקופה
הנדרשת לגדל ילד לבגרות.

רציתי להידמות להורה שבטבע:
הזאב, הציפור, הדג והנחש.
היודעים להיפרד מילדיהם
בזמן ולהמשיך הלאה.
אני מודה: כשלתי.

בנותיי, בנות ארבעים ומזמן אמהות .
מדי יום ביומו אני הורה
ואיני יכול להסביר לעצמי.
זה טבע שונה:
הורות לחיים.

11.6.2010