Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הזורע

גשם ירד.
טיפותיו עתים ברוגזה הכו
ולעתים שליטפו.
זה זמן הזריעה.
כל חקלאי זאת יודע.
ערוגות לי.

עמסתי סל על הכתף
ולעבודה.
הזורע הזה מקפץ,
מגמא מרחקים וזורע
מילים.

עתים זורע על פסגתו של הר מושלג.
עיתם בינות קרני איילים.
עתים בקרקעית הים.
ופעמים בין ענפי עץ הזית.

אין מקום שאסרו עליי לזרוע.
פעם זרעתי בענן
ופעם זרעתי בעינייך.
אני זורע מילים
בשדה חיי.

22.10.2010