Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הזכות לבחור

מרגע הלידה
מרגע שנודע
אם ילד או ילדה
נותנים שם בהתאם.

בהתאם אלינו פונים
מלבישים
תקוות טווים.
מה הייתי נותן כדי לשנות
את סדרי בראשית.

שלכול תהיה הזכות לבחור.
לגדול ולהחליט
בבוא הזמן.
בליל הכלולות.

14.1.2011