Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

החיים על פי הסדר

החיים על פי הסדר,
יש בהם אי-סדר נורא.
אכן יש פרנסה ויש ממה לשלם
שכר דירה וכל היתר
אך הדאגות והסכנות מעבר
לתלוש השכר שוכנות.

ילד בן שלוש, לבדו פתח את הדלת
יצא אל הרחוב.
ההורה לא הבחין בחסרונו
הוא עסק בהתקנות
למנוע פריצה אל ביתו.

להגיע לעבודה והביתה בשלום,
אינו מובן מאליו.
מדי יום ביומו הרוגים ופצועים בכבישים.
חיינו משתבשים.

זהותך-מטרה.
עיניים רבות אחריה בולשות.
רגע וזהותך לא קיימת,
אצלך.

רכושך?
יש עוררים
הגנב אינו משוכנע שעבר על החוק
או שמעשיו מטילים קלון.

המוסר שייך לבעל הממון.
הוא שיכול להרשות לעצמו,
אפילו כפול.
החיים על פי הסדר הם עניין של רגע.
הרגע הזה חלף.

28.8.10