Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

היא והוא ביחד

כשאתם ביחד, הכול אפשרי:
תבנו בית מקרשים.
מדרגות באבן תחצבו.
בערוגות תצמיחו שמחה.

אחד יטפח כישרונו של האחר.
תחיו באהבה.
תעניקו לעצמכם אושר
רגעי וגם מתמשך.

ביתכם יפרח.
תגשימו חלום.
תמששו את משמעות החיים.
תחיו בביטחון אישי וכלכלי.

תראו את העולם הגדול.
תשאפו לעתיד טוב.
יהיו לכם ילדים נפלאים.

את כל טובכם
תוכלו להרעיף עליהם.
תקימו משפחה לתפארת.
תהיה לכם משענת
לתקופת החולי והזקנה.

מה, אתם נפרדים?!

14.7.2010