Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

היום הפך לאתמול

היום,
מוחשי
הוא לא מראה סימני חולשה
לא רמז שהוא הולך להסתלק מהעולם
נראה בשיא כוחו
רק הוא ואין מלבדו.
נרדמתי
והוא הפך לאתמול.

17.6.11