Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

לאדון העולם ולאדם אין דבר משותף
לא הגיל
לא המקום
לא הצורה
אך לאדם הרשות נתונה
חירותו בבחירה
פה המפגש.