Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

כאבה של העברית

צער לי אחותי על שעזבת את העברית
עשורים של אנגלית לא הותירו זכר
לגרונית
אחותי מתגאה: ילדיה דוברים אנגלית
טהורה
אף אחד אינו שואל
אם באנו מישראל
האנגלית תקשורתית ומנומסת
שואלת ועונה:
כמה זה עולה?
את יכולה להרשות לעצמך?
מכונית חדשה ובית על הגבעה
ממנה נראים לוס-אנג'לס סיאטל וניו-יורק
גם יחד
הבית. העיר. המדינה.
עתידם מובטח
אך ערומים הם מכל עבר.
העברית שדיברת
בת אלפי שנות היא
מאז שאלוהים דיבר בה
ומה קבלת במקום?

23.9.2011