Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

כבוד ארדואן

עטרת טורקיה של היום:
כבוד ארדואן
הוא הכבוד
אללה בעצמו מתגאה בו.
אסלאם גאוותו.
ישראל לא התנצל
ילמדו לקח קשה
לתת כבוד
כבוד לראשי צבא ולצי המלחמה
כבוד לדגלו
כבוד לדם
כבוד למעצמה
ממשיכת אימפריית האסלאם
היא תפרוץ
לה הכוח
לקבל כבוד
למות ולהרוג
בכבוד.

16.9.2011