Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

לא פראייר
לא של מס הכנסה
לא של המדינה
לא של חבר או חברה
פה אין פראיירים
אין לשמור מרחק
כל מרווח מיד נחטף
אין פראייר
הנוסע לאטו במסלול המהיר
לא פראייר
חוצה המסלולים – הוא לא יהיה פראייר
היי הכביש לא של אבא שלך!
לא פראייר שלך!
הפראייר לא עומד בתור
נורא ואיום לחיות בין
מי שלא פראיירים
לֵךְ חפש לְךָ פראייר.