Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

כוחה של המוזנחת

"סיבותיך חשובות לי כקליפת השום"
אין מערערים על תכונות השום.
היש מבדיל בין התוכן ובין הקליפה?
לתוכן זמן החיים קצר כי נתקף בעובש ובריקבון.
הקליפה-יתרונה משני עולמות:
בצדה החיצון עמידה היא
ובצדה העמוק היא נוגעת בחכמת התוכן.
קטני האמונה, קשי הלב והמתנשאים
האומרים "כקליפה".
לתכונותיה אין מקבילה
המבין בקליפה יודע את פרקה
ולא יחמיץ את קרבתה.

28.8.2011