Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

כולל ברוך* במאה שערים

בימיו של הרב ברוך
ממלכתו של הגוי הקדוש
השתרעה מגאולה במערב ועד
מאה שערים במזרח.
חכמתו בתורה ובכתבי הקודש
היו תשתית עצמתו.
זה ימים שהרב לא מוצא מנוחה
התגנבה אליו שמועה שתלמיד-חכם
דורש לשאלו:
היהודים שמעבר לכיכר השבת
המתהלכים בלי בגד ובלי תורה
אולי אשמנו על שלא אמרנו להם
שהאלוקים חי וקיים?
כל שנדרש זה להגיד את האמת
שתורתנו קדושה לנצח.
נלך אל עם בור-הארץ
כל יהודי שנפגוש, מיד עמנו יבוא
ונהיה לעם גדול.
ביום המיועד פרצו אל הקהל המרוחק
בכל איש שפגשו
לא פתחו בטרוניות ובוויכוחים
עמדו והביטו מקרוב מאוד
היישר בפניו בלי לומר מילה
מסר הקיום האלוהי מעצמו עבר.

חזרו חבולים ומקוללים
וממלכת הרב ברוך נותרה
מצומצמת כפי שהייתה.

*לזכרו של אדם ברוך ז"ל
אשר נותר תלמיד-חכם

11.8.2011