Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

כחיה

לילה על שפת הים.
אני ואת.
בעודי נוגע בך
אני חש ביד זרה
עבה ושעירה.
קפאתי.
אני נוגע שוב
זה לא נעלם.
קמתי על רגליי
וקמים עליי
זאת שאתי
שלפה ציפורניים
מהלומות.
האוויר התמלא
פיסות וחול.
מרגיש כחיה לוחמת
שזכתה.
את אתי.

17.6.11