Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אסלאם הוא האביב

כמה חיכיתי
לאביב הערבי
שיצמיח הבנת העמים
שיפתח עידן החופש והמחשבה
שישחרר את עמי ערב
מכבלים של דעות קדומות
שיפריח שלום עם ישראל.

אמרת "ישראל". זהו. – זה לא יקרה
בכיכרותיה של קהיר
השם ישראל מעורר שנאת הכופר
אל החרב
שוב מדברים מלחמה
תם האביב
היה קצר
לא הבשיל
אז מה עם מזרח תיכון חדש?
אסלאם הוא האביב
אין שניים
רק אללה.

נפתלי 7.10.11