Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אסלאם הכובש

מכה, הקדומה בחבל החיג'אז
במרכזה של בקעה צחיחה שבערב.

ארץ של שבטים ומדבר.
במקום זה היילוד בחול מתכסה.
פעם החול רותח, פעם-קר כקרח.

אי אפשר לעמוד על החול.
מיד בין גרגיריו ייפול.
הוא חייב ללכת.
הנביא מוחמד קם מהחול.

מאז לא ישב.
עובר מרחקים,
נכנס לעמים אחרים.
האסלאם איתו.
הוא האסלאם.
המדבר נותר הרחק מאחוריו.

חוצה יערות ירוקי עד,
שדות אורז, הר מושלג, עוד מדבר.
מפיץ עצמו אל העולם.
אסלאם כובש עם ועוד עם.
לא יעמוד.

24.9.2010