Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אני לך עכשיו

מה הציפייה הזאת למחר?
מי שהיו לו תוכניות מפורטות,
המחר מצא אותו תחת גלגל.
מצא אותו על תחתית הים.
מצא אותו עם סכין בגב.
לא נמצא.

אז מה האובססיה הזאת למחר?
אולי נחזור אל העכשיו המוכר.
אל הקיים.
אין מחר.

המחר הוא וירטואלי, אשליה.
אני מבקש את העכשיו.
את החיבוק, הנשיקה,
אותך עכשיו
לא מחר.

רק לעכשיו יש טעם.
רק לעכשיו יש ריח.
רק לעכשיו יש תשוקה.
אני לך עכשיו.

4.12.2010