Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מזה שנים שאני לא אתך
אני נשואה לך
אשתך
מבקשת להיות אתך
לא יכולה
אין לי דקה אחת פנויה
ארבעת ילדנו גוזלים אותך ממני
יש גם כלבה
אני עושה למענם
לספק צרכיהם
אתה אחרון ברשימה
אחרי הכלבה
אותה חייבים להאכיל
אתה תאכיל את עצמך
היה לי חלום
שאיתך אני מדלגת מרחקים
מזנקת מעל היער
הילדים לא משיגים אותי
זה הרגע שאני פנויה אליך
ואז באה הכלבה.