Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אני לא אספר

אני לא אספר לפרחי הבר
שמכליות ענק בדרכן אליהם.
שזפת רותחת ודביקה תכסה אותם.

אני לא אגלה לצפרדעים
שמי מעיינות בצינורות ברזל יובילו.
שבערוצי נחלים-ביוב וזבל זורמים.

אני שומר סוד מפני הדגים שבאגם,
שאותו ממלאים ביסודות
לרב-קומות מפואר.

אני לא אספר לדובי ננוק*,
שמדי שנה בשנה עוביו של הקרח הולך ודק.
אני לא אספר ליערות ירוקי העד שערך
אדמתם עולה על ערכם של היפים.

אני לא אספר לאימא אדמה
שבניה ברעלים מאכילים אותה.
אני לא אספר לצוברי העוד,
שמעשיהם ימיטו אסון.

Nanook*-הדב הלבן

15.3.2010