Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

כאוס ומשכנתה

היה זמן שבו שלט הכאוס בחיי
בלי התחייבות
בלי מחשבה
ברגע הזה ומעבר לא קיים.
הפשטות בתמימותה
כדת חדשה שזה עתה התגלתה
היא האמת היחידה.
המחר:
כאליל השקר
את פסליהם ניפצתי
ואת שבריהם גרסתי.
מלאך האהבה
שלח בי יתוש לעוקצי.
פסק תוהו ובוהו
של פה ועכשיו
עידן הצ'קים והמשכנתה
באה.

7.6.2011