Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

את האמת

את האמת הצרובה, המוחלטת
זאת שאינה תלויה באמרה.
שאין לה כל צורך להיות אחרת.
היא רוצה להיות עצמה.

אמת כערך עליון.
טהורה כאלוהים עצמו.
מה את אומרת על הבורא
האם יש בו, האם הוא האמת ?

איני מבקש את האמת על האמונה
ומאמיניה.
זאת אני יודע.
אמרי את האמת על העובדה עצמה.

אתה התמים דורש האמת.
הרי אתה חי בעולם יחסי.
האמת אינה יציבה לעולם ועד.
היא תמיד שונה.

הפסק לרדוף אחרי אותה האמת.
היא תלויה באמרה.
האם שבע או רעב.
האם שמח או כועס.
האם על האמת להיאמר
בדוח הוועדה או בשירה.

היא לעולם לא תישאר כפי שהיא.
היא תמיד שונה.
אך היא אוהבת להתהלך
בין שורות שירה.

24.9.2010