Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

איתן בלי תכלית

בכניסה לגבעת יערים
זה עשורים
עומד מבנה מגורים
ענק
שלא הושלם.

ברובו בנוי
חסר חלונות
חסר חניות
חסר דיירים.

נותר עומד כי יסודותיו
איתנים.
קורע לב.

זה קרה כנגד רצון המתכנן
כנגד כל התכניות
הבלתי צפוי גבר.
דגל הכישלון מונף.

5.3.2011