Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אתם כאן

לשיריי אין ערך.
למרות זאת אני ממשיך להולידם.
כילדים שאינם רצויים
הם עושים את דרכם.
מה כבר בקשו?
שיכיר בהם
הבלתי מוכר.
שילבינם.
שיגיד:
אתם כאן.

17.2.2011