Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אתה לא אמרת דבר

כמה נורא יכול להיות המבט
הוא מפעיל אירוע גורלי
מבלי להגיד מילה
אני יודעת שאיתך אחיה
רק איתך.
לא שאלתי ואתה לא אמרת דבר
כה רבים שם היו
נותרו חסרי פנים.
רק ממך האור
ידעתי שאתה קשה
לי זה לא משנה
ידעתי איך ייראו ילדיי
כל פרט אני יודעת
ואתה לא אמרת דבר.

9.7.2011