Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הנשמה נשמעת רק לבורא
ושמו הגדול היה דברו האחרון
פיצוץ מחריש
המקום הומה
הדף חם זרק אותי ארצה
ראש מנותק שיער אדום
כתם חום במרכז המצח
שהיד שחרר את נשמתו מבעד
רסיסי איבריו מעורבבים בדומיהם
אלו של הכופרים
ואני ביניהם
אללה מחוייב למוֹסר את נפשו
המֵקדש את שמו ברבים
לשהיד תמורה פי 72
מעכשיו הוא בשפע שמימי
ומי הוא 'הוא'?

נפתלי 8.6.12