Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

.
זוג מבקש להתבודד
האם בתוכו או בתוכה?

היודע את העתיד
רואה את עצמותי

במבט לאחור
התקצרו התקופות
התארך הרגע

כמו הדג כמו הציפור
ומאז שאני מתלבש
אני ערום

מותרת לי זונה
אסורה לי קדושה