Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

למשוררים כואב

כשהרוב משני הצדדים
יחשבו שאלימות עדיפה
על הקושי בדו-קיום
זה יקרה.
אנחנו בדרך.
עדיין אפשר לדבר
לבחור את הכלים לדו-קרב
אך הזמן דוחק
הזמן הוא משאב מתכלה.
תירוצים לא חסר:
המסגד בסכנה
האסלאם הוא נורא.אך למשוררים ,
כואב.

11.12.2015