Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הפחד פתח

הפחד פתח עלי את הפה:
אל תצא.
אל תלך
לא לבד ולא עם חבר
כל אחד חשוד
במיוחד אם הוא נראה ערבי
עם זקן
יש גם בהיר-שיער ובלי זקן
תתרחק ממנו.
תנעל את הדלת
תשגיח
כל הזמן.
הפחד פתח את הפה.
נשמע בחדשות
רמקול רב עוצמה מלווה אותו.
צעקה
מביאה אותי אל טרם המדינה
החלוצים,
דמם נספג
ללא פחד.

11.12.2015