Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

שועט ורץ

השבט לצדו
לוחמים עזי נפש
מולם חוף בלתי נודע
שניים מביטים בו
מחכים ליום הפקודה
יעשו על פי שבטו
שאגתו נשמעת
שועט ורץ
לאימא.

נפתלי
28.12.13