Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

קרבה ומתרחקת

השתיקה שלי מדברת
בישראל שרדתי את גיל ההתבגרות
את המפגש הראשוני עם המיניות
כאן התגבשה הזהות עם בן-הזוג
אני מכירה את המקום
פעם בשנה
חוזרת כתיירת
נשר מתנוסס על דרכוני
טפריו ננעצו בגופי
העבירו אותי אל הקדמה
אל השיא
בחוסר רצון חוזרת לכאן
ישראל אינה רלוונטית
מאסתי בבעיות שלכם
בסכסוך עם הפלסטיניים
נמאס מהשבר שבתוככם
אין לי כוח להביט אחורה
אל המקום המזדקן
הנכדים שלי מתפתחים באמריקה
אימא פה
בכל שנה אני דומה לה יותר ויותר
והיא זקנה.

22.12.13