Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

שירתו של הפולני

שירתי אינה משקרת
שירתי מדברת.
חיוכם של מוחאי-הכף מעביר לי מסר
שהיא חסרת מעוף
שלא תוכל להתעלות מעל למטר ושבעים,
שאינה פורצת
שלמענה לא ימלאו
"המוני מחאת הקוטג' "
את כיכר העיר.
היא לא תמוטט את חומות
המגזרים.
היא תישמע אחת לחודש
ברחוב קפלן 6
ותישאר שירתו של הפולני-
פולני פואטי.

10.12.2013