Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

עין מביטה בגינקולוג

"תחת לדון בכל האפשרויות
ובחוות הדעת המלומדות
אני מעדיף לבדוק את אשר קורה
בצדו השני של צוואר הרחם"
מניסיוני אני אומר:
"המצב לאשורו עולה מקצות האצבעות
של גינקולוג מנוסה"
הוא מדקלם אל מול האגן
אני רואה את לובן התקרה
מרגישה את משב פיו
תומכת בברכיים את השמים
בתנועה מיומנת הגינקולוג שלח את ידו
אך מיד נרתע לאחור
מבין שפתי הנרתיק ננעץ בו מבט חודר
ובטרם הכרתו התערפלה
הבחין בריסים ארוכים
ובעין כחולה.

30.12.2013