Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ישראל לא רלוונטית בשבילי
הנכדים נולדו באמריקה
לא שומעים עברית
אנגלית היא שפת אמם
כאן הם זוכים לחינוך הכי טוב
שאמריקה יודעת להקנות
יש להם עתיד בארץ שכולם רוצים
לחיות בה
זה לא רק רמת חיים
הם יודעים שסבתא רבא שלהם בגיל 92
חיה בישראל
כל שנה אני מקדישה לה שבוע
ביום ההולדת ב-15 ביולי
אל תחכו לי בישראל
אני יודעת מה טוב בשבילי
אין לי פחדים מהנשיא
אני בוחרת אובמה
הוא לא אנס סדרתי
אני בטוחה בזה.