Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

לא להתעשת

גופי בערפול עם גופך
בריקוד חושים סוחף
כבראשית טרם עלה האור
נעימים הדמדומים
בעוד הצל עוטף
אין לי דרישות
לא מבקש לקבל ולא לקחת
מעורפל באהבתי
מסרב להתעשת.

8.11.2013