Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הצל

המנה היומית של בדידות.
הצל לצדי
הנפשי הוא, או גופי?
בתמורה לתשובה הוא דורש את מחציתי
הוא מחייך
אני עצוב
אני נאבק.
רוצה לסלקו
הצל קורא את מחשבותיי
בטרם אמרן:
וכשאלך תישאר הבדידות
אל תעזבני
אני צועק.

25.11.2013