Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מתקנת עולם

כביש ראשי לביה"ח
"שערי צדק" בירושלים
שלג כבד.
דחפורים ערמוהו מאחורי
תחנת האוטובוס.
שחור העיר כיסה
את הלובן
דמה לאספלט.
מכונית מהשפלה עצרה
ילדה לבדה ירדה
אוחזת בכף ובדלי
תחת השחור
מגלה את הלבן
עולה חיוך של
מתקנת עולם.

6.1.2014