Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אי שקט שכזה

לבת תשעים ושלוש היה יום קשה
אי שקט שכזה
בנחישות פתחה מגירה
רוקנה את תכולתה
בעיון קראה כל מילה
משלא מצאה את מבוקשה
פתחה עוד מגירה
שוב ושוב
הנחתי את ידי על ראשה
מה את מחפשת?
בדמעות ענתה:
"אני לא מוצאת
את תעודת הפטירה שלי".

19.8.2013