Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

טיפת גשם

לכודה בין הפעמונים
הטל מרסס את התפוחים
מאדימים

טיפת גשם
הענן כיסה את העמק
צרצר

טיפת גשם
מפל לאורכו של קמט הפנים
סלעים מתגלגלים

טיפת גשם
גב הצפרדע רטוב
עונת האהבה

טיפת גשם
השמשה רועדת
חושך סביב

טיפת גשם
נוף הדובדבן סופג
הפרי בשל

מפציץ גבוה
טיפת המים מעל נגסקי
הנפשות טבעו ברוח

טיפת גשם
פרחי הדובדבן מזמזמים
יום מות הלוחם

טיפת גשם
מכחול שחור
נחש בשדה אורז

טיפת גשם
משפחה מרובת ילדים
מתחבקים

נפתלי
24.9.13
*פורסם