Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

גבר 2013

ראיתי שור מלא כוח
באריזות קטנות עם משקל ומחיר
לי הגברא והשליטה
לא רואה את זכותך לבחירה
מולך בחיוך של כישלון
מבליט איברים
מנפנף בשק האשכים
חרד להמשיך
מפחד לעצור
גבר 2013.

24.8.2013